Det gjelder blant annet hvilke renteinntekter og -utgifter du får, hvilken formue du har og hva du skal betale i skatt i løpet av det kommende inntektsåret.

Logg inn og sjekk, lyder oppfordringen fra divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

– Opplysningene lages ut ifra et estimat som blant annet baserer seg på hva du hadde i gjeld, bankinnskudd og fradrag i 2021. For mange vil vårt estimat treffe veldig bra, mens andre bør gjøre endringer for å forhindre at de betaler for mye eller for lite skatt, forklarer hun.

Renteøkninger

Slik økonomien har utviklet seg i det siste, er det kanskje viktigere enn noensinne at du har et bevisst forhold til skatten din, mener Skatteetaten. Det gjelder blant annet renter, og etaten har fått en rekke henvendelser om at tallene for renteinntekter og renteutgifter i skattekortet er for høye.

– Skatteetaten baserer seg på opplysninger fra 2021 og justerer disse. I 2022 kom det flere renteøkninger. Mange vil derfor oppleve at de antatte renteinntektene og renteutgiftene er mye høyere enn de har vært, men for noen vil tallene være for høye. Du kan endre disse opplysningene selv på skatteetaten.no, forklarer Gjengedal.

Fastrente

Alle med fastrente bør gå over tallene nøye.

– Hvis du har fastrente på boliglånet, har du antakeligvis en spesielt god grunn til å sjekke skattekortet. Skatteetaten har lagt til grunn at renteutgiftene øker kraftig fra 2021 til 2023, men dette gjelder ikke for deg som har fastrente, sier Gjengedal.

Litt enkelt forklart vil det være slik at dersom renteutgiftene i skattekortet ditt er høyere enn det du faktisk betaler i renteutgifter i 2023, risikerer du å betale for lite skatt. Opplysninger om det kan du få fra banken din, for eksempel ved å sjekke nedbetalingsplanen i nettbanken.