Dette samarbeidet foregår direkte over internett på tross av en avstand på nesten ti tusen kilometer og en tidsforskjell på 6 timer.

Sammen skal de gjennom sommeren utveksle erfaringer og opplevelser, lære om de ulike forutsetningene for å dyrke med de store forskjellene i klima og dele ulike ting fra de ganske forskjellige kulturene.

Åpningsseremonien fant sted live på Zoom, som er et verktøy mange har tatt i bruk som følge av to år med pandemi.

Nylig hadde elevene sitt første møte med hverandre, og det ble en fin opplevelse for både de norske elevene og malaysierne. 

– Vi er takknemlige for å få denne muligheten til å samarbeide på tvers av landegrenser med et tema som er så viktig. Barna våre skal arve denne jorden og det er vår plikt at de føler kjærlighet og tilhørighet til planeten. 

– Gjennom utveksling av erfaring og kunnskap kan vi hjelpe hverandre til å lære mer om miljøvern og bærekraftig utvikling, samt så en interesse for planter og natur som forhåpentligvis vil følge dem gjennom hele livet, sier styrer Jan Rune Strømland til Agder.