10.000 meter sandstrand

Av

Havika hører til det lengste sammenhengende sanddyneområdet på Lista.