10,9 mill. til vikarer hittil i år: Rekrutteringskrise gir høye utgifter

Målet for Flekkefjord kommune er å redusere vikarutgiftene til maks to millioner kroner i året, men hittil i år er det brukt 10,91 millioner på vikarer.