1160 permitteringer i Lister

I løpet av helgen har nyregistrerte arbeidssøkere økt med 22,4 prosent i Agder. Det er nå 1160 søknader om dagpenger under permittering i Lister