Gå til sidens hovedinnhold

1165 færre ledige i Lister fra april 2020 til april 2021

Ledighetstallene går riktig vei for hele regionen. Fra de rekordhøye tallene med arbeidsledige for ett år siden, er det i stor grad på vei til et mer «normalt nivå»

Fredag 30. april var 9.557 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. - Det er 637 færre enn for en måned siden. Samtidig er det nå 212 færre registrerte permitterte enn i mars, sier konstituert direktør i NAV Agder, Hilde Høynes.

– Det gir grunn til bekymring at nesten en av tre blant de helt ledige i Agder har vært uten jobb i over et år. Samtidig er det positivt å se at antallet jobber som er utlyst i fylket er på omtrent samme nivå som i mars 2019, altså året før korona-pandemien rammet oss.

4 832 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 4 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder er redusert med 595 personer siste måned.

Her er tallene for hele fylket inkludert tallene for Lister som viser at det er 1165 færre ledige i Lister fra april 2020 til april 2021:

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 889 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV Agder. 30 prosent av de nye oppga permittering som grunn. I tillegg er 1 355 av de som var registrert som arbeidssøkere i mars ikke lenger registrert hos NAV Agder i april. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen reiseliv og transport (898), butikk og salgsarbeid (622) og serviceyrker og annet arbeid (537). Bygg og anlegg har den største nedgangen i helt ledige siste måned, med 132 færre enn for en måned siden.

– Også innenfor reiseliv og transport ser vi at mange permitterte nå kommer tilbake i jobb, helt eller delvis. Den siste måneden er det blitt 72 færre helt og delvis ledige idenne gruppen, sier Hilde Høynes.

Blant de helt ledige i Agder er det nå 1 517 personer som har vært arbeidssøkere i over ett år.

I mars er det registrert 2 417 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (426) og undervisning (287).