Gå til sidens hovedinnhold

12 små broer må forsterkes

To små broer på fylkesvei 42 blir nå sikret før vinteren. Det koster fylkeskommunen 900.000 kroner. Det gjenstår ytterligere 10 broer å forsterke mellom Tonstad og Gyland.

Det er to massive platebroer i betong som ligger over bekkefar langs fylkesvei 42 som nå får en nødvendig forsterkning. Den ene er på Skibeli. Den ble bygget i 1966 og har en beregnet restlevetid på 45 år.

Den andre broen som utbedres nå er på Oftedal. Den har samme alder og forventet levetid som broen på Skibeli. Skader som undergraving fra bekkeløp og betongskader er noe av det som fikses.

– Hvem har fått disse jobbene?

– Consolvo AS er vår entreprenør. Totalkostnaden for disse to er om lag 900.000 kroner. På Oftedal gjøres også noe breddeutvidelse. Arbeidene pågår og er forventet ferdige i løpet av uke 46, opplyser avdelingsleder Inger Ann Fidjestøl for drift og vedlikehold av veier i Agder fylkeskommune til Agder.

– Hva gjenstår av annet nødvendig vedlikehold på strekningen mellom Gyland og Sirdal?

Fidjestøl svarer med å liste opp en hel rekke små platebroer som mangler vannavløp, har betongskader, skader på rekkverk, eller undergraving. Disse broene er:

  • Rygg, på fylkesvei 466 (Mangler vannavløp, erosjon/undergraving, litt betongskader, skader på rekkverksskinner)
  • Nordheim, på fylkesvei 466 (Litt betongskader, mindre skader på rekkverksskinner)
  • Sandvatn, på fylkesvei 466 (Litt betongskader, mindre skader på rekkverksskinner)
  • Espetveit, på fylkesvei 42 (Litt betongskader, mindre skader på rekkverksskinner)
  • Tverråna, på fylkesvei 42 (Rekkverk skulle vært byttet ut, litt betongskader)
  • Haughom I, på fylkesvei 42 (Skulle vært montert rekkverk, en del betongskader)
  • Haughom II, på fylkesvei 42 (Litt betongskader, mindre skader på rekkverk)
  • Haughom III, på fylkesvei 42 (Litt betongskader, mindre skader på rekkverk)
  • Tonstadbekken , på fylkesvei 42 (Begynnende undergraving, en del betongskader, midre skader på rekkverk)
  • Tonstad, på fylkesvei 42 (Bjelkebro litt betongskader, mindre skader på rekkverk.)

Les også

Stort behov for opprustning: Gamle broer i fritt forfall