2 mill. til nye gatelys i Kvinesdal

Nå skal sentrum lyses opp med moderne lys.