230 mill. til bygg og vei: – Bra at fylkeskommunen viser muskler!

Fylkespolitikerne la denne uken frem en en tiltakspakke til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg ble det i lagt inn tiltak for lærlingeplasser, reiselivssatsing, landbruk og tilskuddsordning innen kultur.