Denne uken er det 25 år siden vi stemte nei til EU-medlemskap, men bør ikke folket få stemme over EØS-avtalen snart?

Det norske folk har blitt underlagt regelverket til EU og alle fremtidige EU-regler fordi vi er en del av EØS, men kanskje mest fordi stortingsflertallet utgjøres av partier som ønsker å bli fullverdige medlemmer av EU. Reservasjonsretten i EØS-avtalen har aldri blitt brukt.

Vi får servert en løgn at vi må akseptere EUs fire friheter for å kunne selge varene våre, dette til tross for at eksporten er beskyttet av WTO-regelverket mot tolløkninger og av den tidligere handelsavtalen vår, som trer i kraft hvis EØS-avtalen faller bort. Tror vi at EU klarer seg uten norsk gass eller fisk om vi så gikk ut av EØS-avtalen?

Med EØS-avtalens velsignelse kan arbeidsgiverne etablere selskap i land hvor de kan shoppe de billigste lønns- og arbeidsvilkårene og bruke de som brekkstang mot etablerte lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Anbudsrunder er formet for å tilfredsstille EØS-avtalen, slik at det har blitt EØS-stridig å stille krav, som for eksempel tariffavtale, i anbudsrunder. EU-reglene beskytter også kreative selskapsstrukturer og postkasseselskap som er skapt for å undergrave fagorganisering og arbeidsmiljøloven.

For å forhindre undergraving av norsk lønn fikk fagbevegelsen kjempet igjennom kravet om allmenngjøring av tariffavtaler i utsatte bransjer. Dette blir stadig uthulet av kreative arbeidsgivere som oppretter entrepriser og underselskaper, samt tar grov betaling fra ansatte for bo- og diettforhold – alt for å unngå å betale norsk lønn. Og når disse selskapene (sjelden) blir tatt, kan de slå seg konkurs og starte opp igjen kort tid etter. Politi og arbeidstilsyn bruker mye ressurser for å ettergå disse, men straffene svir ikke nok. Blir man tatt for å utnytte arbeidsfolk bør man få en straff som svir så mye at det ikke frister overhodet å gjøre det igjen.

Det hevdes av EØS-tilhengere at avsløringen av NAV-skandalen beviser at EØS er bra for det norske folk. Det stemmer ikke. NAV-skandalen viser at politikernes mistenkeliggjøring og overklasseideologi har blitt så voldsom, at selv det usosiale og udemokratiske EU er bedre.

Vi i Rødt Flekkefjord ønsker alle EU og EØS-motstandere en god feiring denne jubileumsuken!