– Praksis utgjør 50 prosent av sykepleiestudiet. Det er det gode samarbeidet mellom region og UiA i mange år som gjør at vi lykkes i denne krevende tiden. Det vil vi takke sykehus og kommunehelsetjenesten for, sier dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Anders Johan W. Andersen i en pressemelding.

– Helse-Norge trenger kvalifiserte sykepleiere med kompetansen de tilegner seg i praksis og ved utdanningsinstitusjonene. Det er krevende tider i helsetjenestene, og for Sørlandet sykehus HF er vårt gode utdanningssamarbeid med Universitetet i Agder svært viktig, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF.

Den symbolske takken til sykehus og kommunehelsetjeneste i Lister-regionen kommer som 29 sjokolade- og gulrotkaker som i dag kjøres ut til alle avdelinger og institusjoner i regionen som har hatt studenter i praksis. Over hele Agder er det i dag levert 193 kaker.

Viktig støtte for studentene

– Jeg vil gjerne takke den enkelte sykepleier som tilrettelegger, tar oss med og gir oss tillitt i en stressa arbeidshverdag. Praksisen hjelper oss til å knytte teori og arbeidet som sykepleier sammen, sier andreårs sykepleiestudent Lene Utzig.

Hun hadde praksis på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand under de første ukene i koronakrisen.

– Å være i praksis midt under koronakrisen var svært realistisk, samtidig spennende og faglig utfordrende, sier Utzig.

Det er i alt 379 sykepleiestudenter ved bachelorutdanningene i Kristiansand og Grimstad har hatt praksis over hele Agder i koronaperioden. 213 hadde praksis i kommunehelsetjenesten ved bo- og omsorgssentrene, hjemmetjenesten og i psykisk helse. 166 studenter har sin praksis ved Sørlandet sykehus. 83 studenter var ved sykehuset i Kristiansand, 63 i Arendal og 20 i Flekkefjord.

100 års-jubileum og sykepleiens år

2020 er spesielt år for sykepleierfaget. Det feires at det i år er 100 år sammenhengende sykepleieutdanning på Sørlandet. I høst skal det markeres i Arendal der utdanningen startet i 1920.

18. mai var det 200 år siden grunnleggeren av den moderne sykepleie, Florence Nightingale ble født. Året 2020 er også Verdens helseorganisasjons internasjonale sykepleier- og jordmor-år.

- Alt dette gir oss grunn til å feire, og sykepleiere over hele verden har gjennom de siste månedene vist hvilken betydning yrkesgruppen har for samfunnet, sier Andersen.