314 lærlinger står uten læreplass: Tilbyr bedrifter ekstra støtte

Denne uken får Yrkesopplæringsnemda i Agder fylkeskommune en orientering om at det settes inn krisetiltak for å få flere lærlinger ut i lærebedrifter.