Gå til sidens hovedinnhold

5 dagers skoleuke gir like muligheter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I fylkestinget 16.02 ble Regionplan Lister 2030 vedtatt, som er et felles styringsdokument for de 6 kommunene Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. Kort fortalt handler det om hvordan kommunene ønsker å utvikle seg for at de skal være gode kommuner å bo, arbeide, besøke og leve i. Regionplanen viser til noen utfordringer for regionen framover; det ønskes flere tilflyttere, det er behov for flere arbeidsplasser, og det blir flere eldre med behov for økt fokus på organiseringen av omsorgen vi gir dem som trenger det. Kjente problemstillinger for mange kommuner.

En av diskusjonene som dukket opp, igjen, er spørsmålet om 4 eller 5 dagers skoleuke.

Kommunene har selv ønsket å arbeide systematisk for en heltidskultur, altså flere hele faste stillinger i kommunen. I dag er dette hovedsakelig et problem innenfor helse og omsorg, en sektor som i stor grad rekrutterer kvinner. Å legge til rette for at normen er heltid gir bedre kvalitet for brukerne, gir bedre oversikt for de ansatte og er mer effektiv for kommunen. Å opprettholde 4 dagers skoleuke er derfor et hinder for å oppnå målet om flere hele faste stillinger i kommunene. 4 dagers skoleuke er derfor ikke et spørsmål om kvalitet i skolen, men et spørsmål om likestilling i Lister. 4 dagers skoleuke er en utfordring fordi det i stor grad gjør at kvinner blir hjemme, mens menn jobber fullt. Det betyr også at kvinners lønns- og pensjonsvilkår svekkes på sikt. Å velge å ikke jobbe fullt er et valg hvert enkelt individ tar. Når firedagers skole er tilbudet, betyr det at samfunnet tar valget for dem. Det mener vi er feil.

4 dagers skoleuke kan også være et hinder for næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser. Rekruttering av kompetanse og organiseringen av arbeidsdagen er enklere når utgangspunktet er 5 dagers uke. At noen arbeidstakere i en viss fase i livet ønsker å jobbe redusert, er ikke til hinder for dette. Utfordringen ligger i at kommunene risikerer å ikke være attraktive nok for nye etableringer eller nye innbyggere, dersom de oppfattes som litt bakpå i det som jevnt over trekkes fram som noe positivt; et godt familieliv med kort avstand til kyst og fjell, mange fritidsaktiviteter og spennende jobber for foreldrene. Gründere som vil etablere seg vil møte utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft til å jobbe på onsdager. Da har skolen fri og da skal foreldrene også ha fri. Dette kan svekke bedrifters muligheter til å hevde seg i konkurransen om markedet og dermed inntekter og vekst i kommunene.

Arbeidet med regionplanen har skapt mange gode diskusjoner og spennende møtearenaer om hvordan regionen kan utvikle seg for å være et godt sted å bo uansett hvem du er. På et personlig plan forteller flere kvinner om at det kan være vanskelig å ønske seg en yrkeskarriere, fordi det ligger store forventninger i nærmiljøet til hva som er de riktige valgene å ta for å være en god mor. Når skolen legger opp til en fridag i uken viser det seg nemlig at det oftest er mødrene som er hjemme når skolen har fri.

At noen familier ønsker en roligere hverdag for sin familie, har vi stor forståelse for. Det er vanskeligere å ha forståelse for et valg som legger så store begrensninger for andres valg som 4 dagers skoleuke faktisk gjør. Når Ungdommens fylkesting også velger å gi samme signal som oss om behovet for 5 dagers skoleuke, viser det at dersom yngre folk skal velge å flytte tilbake/bosette seg i regionen er det viktig å legge til rette for det de fleste ønsker seg. Og da er hele faste stillinger for både mor og far avgjørende.