Nygård barneskole har i flere år ønsket en utvidelse av eksisterende lokale. Ting har hatt tid, men i går var kommunen endelig i mål med utbyggingen.

Andreas Skåland fra 7. klasse, fikk æren av å klippe snoren, som Maiken Hellesmark og Birk Rennestraum holdt opp. Nå har skolen fått en ny formingsavdeling, 3 nye klasserom og flere grupperom.

Det var Hellvik Hus, som var hovedentreprenør for utbyggingen av det nye tilbygget. De har holdt alle bygge- frister.

De som er født i 1968 var de første som fikk gå på nye Nygård barneskole på Moi i 1975. Siden har skolen blitt bygget ut ytterligere flere ganger med årene.

I 1995 kom den andre utbyggingen, og allerede i 2002 kom en ny stor utvidelse av skolen. Skolen var opprinnelig en skole fra første til og med tredje klasse. I dag er skolen en arena for unger helt opp til og med 7. klasse.

Utvidelsen, som torsdag ble overrakt kommunen, har kostet den nette sum av 15. millioner kroner. I tillegg har areal inni den gamle skolen blitt omdisponert og utvidet, så personale har fått større personalrom og flere arbeidsplasser.

Ordfører Magnhild Eia var tydelig fornøyd, og uttrykte overfor Agder at endelig var tilbygget ferdig. Hun har fulgt prosessen fra flere sider og gjennom flere år. Først som rektor og politiker, og som leder av plan- og byggekomiteen – og som ordfører.

En ny formingsavdeling har blitt laget til. Den mente ordfører Eia, at kommunen ville få stor glede av. Elevene får nå flere rom til å være kreative og skapende.

Oppvekstsjef Lise Moen fikk sammen med rektor Olaug Hove på Nygård, overrakt et nydelig maleri av ordfører Eia. «Ny vår» er laget av den lokale kunstneren Wenche Røyland Pedersen

Begge 6.-klassene og 7. klasse fikk være med på den høytidelige åpningen. Særlig de to klassene i sjette var fornøyd. De har ventet lenge på et nytt klasserom og grupperom. Klassekontakt Asle Liland i 6B kan bekrefte at elevene var glade for sitt nye klasserom

I 2011 ble det bygget sist på skolens område. Da var det et nytt SFO-bygg og ny plass for 1. klasse, som var skolens tredje utbygging.

I dag er det umulig å ta bilde av det store skoleområdet Nygård barneskole disponerer. Dagens skole er blitt stor sett i forhold til den skolen undertegnede gikk på i 1976. Dagens utvidelse går nesten helt opp til ballbingen, som skolen også disponerer. Utbygget er over to etasjer.

Leder av byggekomiteen, Tom Helge Moen, var også imponert over det sårt trengte bygget. Han ga nøkkelkortet til ordfører Eia. Så det var en stor, og en gledens dag i Lund kommune torsdag formiddag.