Til Odd Stakkeland og hans hjertesukk over at han ikke får jobbe mer i skoleverket i Kvinesdal: Sannsynligvis skyter du på feil instans.

Jeg tror kanskje det er en ting du overser her. Det er slett ikke sikkert det bare er alder som gjør at man ikke vil ha "godt voksne" i arbeid. Det har nok også med økonomi å gjøre.

Det har seg nemlig slik at man mister sykepengerettigheter fra første dag når man fyller 70.

I det offentlige er det som kjent slik at arbeidsgiver betaler den sykmeldte full lønn i ett år, dette følger av tariffavtale. Men får altså ikke refundert en krone fra NAV for ansatte over 70 år.

Resultatet? Offentlige virksomheter som innser dette, tviholder på 70 år som aldersgrense. Hvem vil risikere å betale full lønn for en arbeidstaker i et helt år, dersom vedkommende ikke er i stand til å møte på jobb?

Og jeg tviler egentlig på at verken Stakkeland eller noen andre ville synes det var greit om kommunen måtte bruke lønnsmidler på ansatte som ikke kunne gjøre jobben de får betaling for?

Du syns det er rart at ikke tilfeldige vikarer kan få jobbe etter aldersgrensen. Det har jeg forstått at har med reglene å gjøre: man må være konsekvent og holde samme aldersgrense for alle ansatte. Dersom man "forskjellsbehandler" vil den vedtatte aldersgrensen bli satt til side, og den alminnelige aldersgrense skal gjelde.

Vil man reelt at folk skal jobbe lenger enn til 70 år i det offentlige, må man få endret reglene for sykepenger. Da er det stortinget og NAV som er rette målskive, ikke kommunen.