Gå til sidens hovedinnhold

Å fiske laks

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg elsker å fiske! Det er noe av det gøyeste jeg gjør. Jeg har fått to sjøørret, på forskjellig tidspunkt, men jeg har ikke brukt redskaper, de har faktisk hoppet opp i båten! Så for meg er det gøy. Men for andre er det nødvendig. Det gjelder for fiskerne. De lever for og av det de får av havet og ville blitt sterkt berørt av forbudet som høyreregjeringen foreslo.

Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet vil ha en forsvarlig forvaltning av våre villaksstammer. For å gjøre det på den best mulige måten må vi ha kunnskap, og kunnskapen vi har, peker på at det er utfordringer knyttet til beskatning av de sårbare bestandene i kystområdene og samtidig kunne bevare inntektsgrunnlaget for fiskerne.

Det er store dilemmaer i denne saken. På den ene sida har vi i Arbeiderpartiet en helt tydelig og klar miljøprofil og klimaprofil som veier tungt for våre avgjørelser. På den andre sida vil vi ha arbeid til folk. Vi vil sikre små lokalsamfunn langs kysten som er avhengige av at de får fiske, som er avhengige av at folk kan dra på fiske. Det er små fiskemottak. De som lever av fisken, skaper grunnlag for skole der folk bor, for at det er matvarer i butikken der de bor og de skaper grunnlag for å videreføre et tradisjonsyrke fra den ene generasjonen til den andre der de bor.

Vi har hatt stor pågang av folk som har vært opptatt av dette fisket – ordførere, Fiskerlaget Sør og enkeltpersoner har henvendt seg til oss og fortalt om hvor viktig det er at de får opprettholdt sin mulighet til å ha livsinntekt knyttet til virksomheten på sjøen. Jeger- og fiskeforeningen har pekt på behovet for å få laksen opp i elvene og at sjølaksefiske vil redusere tilgangen til laksefiske, som er viktig for mange langs elvene. Arbeiderpartiet har balansert hensynene i denne saken og foreslått et kompromiss. Nemlig at det skal være dispensasjonsmuligheter for sjøfiske og at man skal evaluere ordningen etter denne sesongen. Heldigvis stemte FrP for dette subsidiært slik at det ble flertall for dette.

Jeg vil framover opprettholde den gode kontakten med Fiskarlaget Sør og bidra til at vår viktige fiskerinæring langs sjøen sikres levelige rammevilkår.