Gå til sidens hovedinnhold

Å ta hele Agder i bruk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å ta hele Agder i bruk er noe vi fylkespolitikere har sagt siden vi Agderfylkene ble slått sammen til ett fylke. Dette forplikter vedtak som fattes.

Arbeiderpartiet vil opprettholde en desentralisert skolestruktur som sikrer at elever i hele Agder har gode muligheter til å ta en utdanning der de bor. Det er derfor vi i Arbeiderpartiet har kjempet frem Akvakultur linje i Flekkefjord og Anleggsmaskin linje ved Byremo de siste årene. Det betyr vekst og muligheter i hele Agder og skaper arbeidsplasser som bidrar til at man kan bo å leve i hele Agder. Vi har derfor kjempet for en opprettholdelse og styrking av tilbudene i ytterkantene av Agder.

Da dimensjoneringen av tilbudsstrukturen for Agder ble avgjort tirsdag 27/4 så vi at det “å ta hele Agder i bruk” kun er noe den politiske posisjonen bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet bruker i festtaler. Det er ikke slik politikken de vedtar er.

Ved å utføre dette kuttet ved skolene i Agder så signaliserer posisjonen en politikk fremover som fører for de mindre sentrale strøk i Agder skal få kuttet sine skoletilbud. Kutt som har store konsekvenser for ett helt lokalsamfunn gjøres uten å informere de involverte.

Arbeiderpartiet har kjempet for en desentralisert skolestruktur lenge, der vi dessverre gang på gang ser at posisjonen stemmer det ned for å deretter senere være enig med oss. Vi foreslo Medier og IKT Produksjon ved Risør Videregående skole i høst, dette ble stemt ned. Men i dag kunne det sikret mediefaget ved skolen. Vi foreslo en mulighetsstudie ved Kvinesdal allerede i fjor vår som ble stemt ned. Posisjonen stemte for forslaget igjen ett halvt år etter, men da var vi allerede kommet for sent i gang.

For oss i Arbeiderpartiet er bærekraft mer en økonomi, det er noe som skal sikre ett lokalsamfunn tilgang til arbeidskraft nå og i årene fremover. Det skal sikre at det finnes jobber for dem som har fagbrev og dem som kommer hjem med diplom fra universitetet.

Arbeiderpartiet vil ha en fortsatt desentralisert skolestruktur der vi arbeider frem forslag som styrker alle skolene i Agder. Samtidig vil vi advare mot Høyre, KrF og Frp sin skolepolitikk der de legger ned tilbud etter tilbud i distriktene slik de viste seg villig da de med ett pennestrøk fratok elevene ved Risør muligheten til å ta mediefag og samtidig gjorde kompetente lærere overtallige.