Landbrukssjef Sverre Thele blir nå landbruksrådgiver i Sirdal. Som avskjedsgave fikk han et maleri av Knut Sand Bakken, overrakt av styreleder i Flekkefjord Sau og Geit, Ole Reidar Skailand. Helene Reiersøl ble ønsket velkommen som ny landbruksrådgiver i Flekkefjord. Hun bor i Kvinesdal. Trond Konstali fortsetter i Flekkefjord, Ellen Frisell er pensjonist, men tar ofte en tørn på landbrukskontoret. Hun har i en hel «kvinnealder» vært pytt og panne på landbrukskontoret i Flekkefjord, til stor hjelp for bøndene.

Inghild Håverstad fra fylkesstyret i Agder bondelag orienterer om aktuelle saker. Hun er bosatt på Lunde i Sirdal. Kvelden startet med at det ble servert koldtbord med varm mat, kaffe og kake, alt tilberedt på bedehuskjøkkenet i Gyland. Dette med nærhet og lokalmat er stadig et tema innen bondelagene.

Ståle Haukeli, styreleder i Flekkefjord Bondelag, poengterte Sverre Thele sin rolige fremtoning, faglige dyktighet. Alltid imøtekommende, og mot til å ta opp vanskelige saker med departementet. Han husket spesielt en sak der Thele skrev sju A4 sider. Departementet svarte: Åpenbar feilføring! Thele vant!

Reiersøl fortalte litt om sin bakgrunn, noe som styrket hennes tillit, og at hun var jeger begeistret de mange unge bøndene som dominerte i antall på bygdekafeen.

Inghild Håverstad gav en utførlig informasjon om hva som er i vente for bønder fremover. Diesel, strøm, kraftfor og gjødsel har blitt dramatisk dyrere, og det arbeides intenst med å gi de riktige tilskudd så landbruksnæringen kan leve. Det er mange mørke skyer på landbrukshimmelen, men også mye optimisme, ikke minst at unge står klar til å overta.

Styremedlem i Agder Bondelag, Åge Gyland, er en av Gylands fire melkeprodusenter. Han husket da han startet i 1980-årene var det 50 melkeleverandører i Flekkefjord.

Mye har endret seg på kort tid. Aldeles nytt innslag i jordbruket er droneflygning! Det kan gi bøndene god oversikt over dyr på beite, hvor der er mye rådyr osv. Dette er et nytt gratistilbud til dyreeiere. Forholdsvis nytt er også klimaspørsmål for bøndene.

- Men viktigst er nok å følge Sirdals eksempel der mange unge har meldt seg inn i bondelaget. Vervingen i Sirdal har vært god, Flekkefjord må følge på, konkluderte Åge Gyland. Han rettet en spesiell takk til Sverre Thele men også til Ellen Frisell som strakte seg langt for å hjelpe travle bønder. Selv var han sent ute en dag og spurte Ellen Frisell på telefonen. Hun svarte at hun var på vei hjem, men skulle snu og ordne alt til det beste for den travle bonden. Han løftet fram landbrukskontoret som en serviceinstitusjon i en Urias post.

Det var mest optimisme som preget bondekafeen, inkludert de utfordringer som bøndene må kreve overfor myndighetene. Kommende vinter har flere tidsfrister som må holdes for å bli hørt.