Det er svært krevende skredforhold i hele landet. Det finnes vedvarende svake lag høyt i snødekket i hele landet. Det gjør det svært lett å løse ut skred. NVE oppfordrer alle til å unngå skredterreng i vinterferien.

Det har gått mange skred i hele landet den siste tiden, både naturlige og personutløste. NVE har så langt registrert 58 skredtatte denne vinteren og 6 dødsulykker.

– Vi håper alle er bevist skredfaren nå før vinterferien. Når det finnes vedvarende svake lag i snødekke, gjør det forholdene mye mer ustabile. Skred løsner lettere og skredene blir ofte større, sier snøskredvarsler Ingrid Skrede i NVE i en pressemelding.

Det var den lange kuldeperioden på starten av vinteren som skapte disse vedvarende svake lagene. Når vind og snø danner flak over slike vedvarende svake lag kan det være svært lett å løse ut flakskred

I Sør-Norge er hovedproblemet et vedvarende svakt lag høyt i snødekket. Det er svært lett å løse ut skred og det gir tydelige faretegn, som skytende sprekker og drønnelyder.

– I tillegg skal man være klar over at det finnes et eldre og dypere vedvare svakt lag med kantkorn i hele Sør-Norge. Det er lite sannsynlig å løse ut skred i dette laget, men om man gjør det kan skredene og konsekvensene bli store, påpeker Skrede.

– Situasjonen endrer seg raskt. På lørdag kommer det inn et skikkelig mildvær på Vestlandet. Når du har vedvarende svake lag i snødekket som nå, vil det føre til svært ustabile forhold, sier Skrede.

På lørdag vil skredfaren bli stor i de mest utsatte regionene og det forventes flere naturlig utløste skred i store deler av Sør-Norge.

regobs.no kan en se ferske observasjoner fra folk som er ute i fjellet. Varsom oppfordrer alle til å dele sine ferske snøobservasjoner. Alle kan bidra ved å sende observasjon mens de er på tur.

– Vi er spesielt i observasjoner av faretegn, takker Skrede på forhånd med et smil.

Her er gode råd, uavhengig om det finnes snøskredvarsel for ditt område:

 • Bruk Regobs.no flittig. Se og del informasjon er svært viktig, nyttig og lærerikt
 • Sjekk ut snøskredskolen påvarsom.no
 • Planlegg turen på forhånd og finn ut hva som er skredterreng.
 • Vær alltid ekstra forsiktig i terrengformasjoner der selv et lite snøskred kan begrave deg eller skade deg. Dette kalles terrengfeller.
 • Husk at ved dårlig sikt kan man uten å være klar over det rote seg inn i skredterreng uten at det var planen. Ha derfor ekstra margin i dårlig sikt.
 • Vil du være helt trygg, hold avstand til alt skredterreng. Vil du kjøre ski eller skuter i bratt terreng må du være i stand til å vurdere skredfaren selv.
 • Det kan ofte gi en del hint å lese skredvarselet til nærmeste varslingsregion.
 • Følg også med på været underveis, raske værendringer er ofte et tegn på økt skredfare.
 • På tur i skredterreng må du alltid ha med skredsøker (også kalt sender/mottaker), spade og søkestang.
 • Ta skredkurs. Det er den beste måten å lære mer om snøskred, skredterreng, skredfarevurdering og kameratredning.
 • Husk at du må kunne argumentere for hvorfor det er trygt før du går inn i bratt terreng, det krever mye kunnskap. Er du i tvil om det er lurt å gå/kjøre et bratt heng eller gå nært en bratt fjellside? Gå et annet sted