Advarte mot rasfare: – Kunne ikke se på dette

Med mange barn og unge som kjører inn til leir på Lunden leir- og fritidssenter, har Palmer Omdal advart mot rasfare på strekningen.