Advokat Bjørn Stordrange: – Spørsmålet om å «unngå bråk» har både en politisk og en rettslig side

Advokat Bjørn Stordrange mener at når et vindkraftanlegg først er etablert, så bør man «bestrebe seg på å leve i harmoni med sine naboer og oppfylle inngåtte forpliktelser».