Gå til sidens hovedinnhold

Agder fylkeskommune etablerer landets første Nav-ombud

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder anbefalte i dag fylkestinget å godkjenne organisering og mandat for Nav-ombud i Agder.

Som første sted i landet etableres det et eget Nav-ombud i Agder fylkeskommune. Fylkeskommunedirektøren la onsdag frem mandat og organisering av Nav-ombudet. Nav-ombudet vil både kunne gi veiledning til enkeltpersoner, og via dette arbeidet også få oversikt over aktuelle sakstyper og problemstillinger som brukerne møter i Nav.

Det legges derfor i starten vekt på at dette er en ny ordning, hvor ombudet først må få erfaring og oversikt over ulike problemstillinger som brukere opplever. Ordningen skal evalueres etter ett år og mandat og arbeidsoppgaver justeres ut fra erfaringene ombudet gjør seg.

Fylkestinget vedtok i desember 2019 at «Fylkestinget ønsker å etablere et Nav-ombud og at fylkesrådmannen skulle utarbeide en sak med organisering og mandat. Før sommeren skal fylkestinget i Agder ferdigbehandle saken som altså startet for et par år siden.

Idé fra Kleppe

Bakgrunnen for vedtaket var en interpellasjon fra fylkestingsrepresentant for Vidar Kleppe (Demokratene)

Begrunnelsen var bla.: «Nav-skandalen som har rystet Norge den siste tiden viser med rette at Demokratenes langvarige kamp og krav om å innføre et Nav-ombud - må iverksettes. Under dagens regjering ser vi dessverre en stadig reduksjon og innskjerping og feiltolking av regelverket med det resultat at de som har behov for Nav-ytelser ikke får den nødvendige hjelpen de trenger.»

Uavhengig ombud

Nav-ombudet blir ansatt i Agder Fylkeskommune, og vil være helt uavhengig av den offentlige etaten Nav. Ombudet kan hjelpe alle innbyggere i Agder som trenger bistand til å formidle sin sak i møte med Nav, og bistå der brukere opplever at deres sak ikke blir hørt.

Har man hatt utfordringer med Nav, og føler at man ikke får den hjelpen man har rett på så kan Nav ombudet bistå og rettlede. Ombudet blir helt uavhengig, er gratis og har taushetsplikt.

– Jeg er glad for at innbyggerne i Agder får muligheten til å få gratis tilgang til et uavhengig og kostnadsfritt Nav-ombud, sier utvalgsleder Steinar Bergstøl Andersen (Frp) i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet til Agder.

– Det ble enstemmig tilslutning i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet å opprette en stilling som Nav-ombud i Agder. I tillegg fikk Arbeiderpartiet inn et nytt punkt om at Nav-ombudet skal bistå alle aldersgrupper som er brukere av kommunalt og statlig Nav. Setningen erstatter et punkt som satt aldersgrense på 18 år i forslag til mandat