Lederkostnader på 17,5 mill. for ny fylkeskommune

Flere av de som går fra jobber som fylkessjefer i Agder-fylkene får en pen lønnsøkning når de fra nyttår får direktør-stillinger i den nye Agder fylkeskommune.