Starter ny fylkeskommune med «prosjekt innsparing»

Prosjektleder Tine Sundtoft sitt budsjettforslag for nye Agder innebærer at det i 2020 blir etablert et «Prosjekt Innsparing», der målet er reduserte utgifter med 50 mill. kroner per år fra og med 2021.