Agder gir ut 250.000 til gode formål – søk nå!

DELER UT: Redaktør og daglig leder Kristen Munksgaard i Agder inviterer lag og foreninger til å søke om midler når Agder skal dele ut 250.000 kroner. Foto: Erik Thime

DELER UT: Redaktør og daglig leder Kristen Munksgaard i Agder inviterer lag og foreninger til å søke om midler når Agder skal dele ut 250.000 kroner. Foto: Erik Thime

Amedias lokalaviser – som Agder er en del av – jobber for å skape gode lokalsamfunn. Agder skal dele ut 250.000 kroner, og du kan søke innen 25. mars.

DEL

Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største. Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge.

Engasjerte lesere

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Han forklarer at konsernets aviser jobber for å skape gode lokalsamfunn.

– De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad.

At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner, sier han.

Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Håper på mange søkere

Midlene stilles til rådighet etter en avtale mellom Amedia og Sparebankstiftelsen DNB og reflekterer det gode resultatet selskapet oppnådde i 2018.

– Fortsetter vi å skape gode resultater fremover, vil tildelingen av midler fra våre aviser komme til å skje hvert år, sier Stokstad.

Sparebankstiftelsen DNB vil ikke ha noen rolle i selve tildelingen. Beslutningen om hvem som skal få tilskudd og støtte, blir besluttet av den enkelte avis.

Redaktør og daglig leder Kristen Munksgaard i Agder håper på mange søknader fra lag og foreninger.

– Vi er glade for å kunne bidra på denne måten. Når det gjelder hvem som kan søke og ikke søke, er det lettere å svare på hvem som ikke kan søke enn hvem som kan søke. Lag og foreninger kan søke om tilskudd/støtte, men ikke privatpersoner. Det kan ikke søkes om støtte til tiltak som har direkte politiske eller religiøse formål. Tiltaket må også være rettet mot målgruppen under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene, forklarer Munksgaard.

FAKTA

  • Avisen Agder leter nå etter lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund og Sokndal.
  • Til sammen skal vi dele ut 250.000 kroner. Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • Målgruppen må omfatte personer i alderen under 25 år.
  • Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner, næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.
  • Søknadsfristen er 25. mars.
  • Spørsmål om ordningen kan sendes soknadservice@amedia.no.
  • Søknadportalen finner du på: soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Aktive lesere

Det blir opp til den enkelte avis om den vil dele ut hele beløpet til én søker, eller fordele midlene på flere. Agder skal altså dele ut 250.000 kroner, og en intern jury i Agder gjennomgår søknadene.

– Hvorfor gjør Amedia og Agder dette?

– Vi ønsker å engasjere våre lesere og alle som bor i vårt område til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Det er bakgrunnen for at Amedia gjennom våre aviser gjerne vil bidra økonomisk til prosjekter som tilbyr åpne aktivitets- og fritidstilbud i sitt lokalsamfunn.

Amedia har opprettet en eget e-postadresse som det blir henvist til i annonser og på søknadsportalen –

soknadservice@amedia.no

Søknadene kan sendes inn via denne portalen:

soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia


Artikkeltags