Gå til sidens hovedinnhold

Aker Brygge – avdeling Kvinesdal

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg tror det var ganske mange fedabuer som satte kaffen i halsen da Kvinesdal kommune flagget at nå ble Feda Brygge lagt ut for salg og man fikk se skissen som viser hva som kan bygges på dette lille område. Nå håper jeg det er mange politikere som setter kaffen i halsen når de leser dette innlegget og forhåpentlig vis forstår hva planen tillater – spesielt de som satt i kommunestyret i 2012 og vedtok planen. Jeg viste reguleringsplanen til en bekjent i nabokommunen med følgende reaksjon «Det er ikke sant! Det er jo voldtekt av verneverdige Feda. Det hadde aldri skjedd i Flekkefjord. Dette passer i Stavanger»

Etter planen tillates det bygget 5 boligblokker. Tre foran med henholdsvis 5,7 og 7 leiligheter. To bakenfor med 8 og 8 leiligheter. Tillat byggehøyde er cote 20. Flomgrensen er 2,5 meter, hvilket betyr at de bakerste blokkene kan få en høyde på 17,5 meter. Til orientering er Feda kirke ca 17 meter fra grunnmur til toppen av værhanen på spiret. Skyggeleggingen på vedlagte foto viser hvor høyt det er tillat bygget. Grunnflate på disse blokkene slik den framkommer på kartskissen vil være en god del større en kirka. De ytterste blokkene er plassert helt på bryggekanten. Den lengst mot vest vil komme kloss i småbåthavna, etter at det er fylt ut litt i småbåthavna.

For å få en ide om hvordan dette kan bli seende ut anbefaler jeg en tur opp i Birkelandsbakken. Stopp i den skarpe svingen ved fjellskjæringen og se ut over Fedasletta. Til høyre i synsfeltet får du Feda kirke, lys og majestetisk. Dernest kommer Huset med sitt røde tak og okergule vegger. Det skriker mot deg (hvorfor kunne man ikke hatt mørkt tak og hvite vegger?) og stenger litt for åpningen Fedaslette har mot fjorden. Til venstre vil så boligblokkene kunne komme. De vil virke som en mur og på en effektiv måte drepe resten av dette flotte landskapsrommet. De vil ruve og på denne avstanden virke som de et litt høyere en mønet på kirka. Helt til venstre mot Shellbrygga er avsatt til næring så her kan det også komme bygninger. Dermed er åpningen til fjorden helt lukket.

To spørsmål: Har Fylkeskonservatoren godkjent dette prosjektet? I så fall må han ALDRI mer protestere på noe som helst på Feda. Er det lov å bygge ned strandsonen på denne måten? All ferdsel og allmenhetens adgang til fjorden lukkes. Kan man da bygge ned strandsonen på Sande?

Området nede ved Feda kirke er det siste på Feda (og i Kvinesdal) hvor allmenheten kan møte fjorden. Småbåthavna sammen med brygga kan bli et unikt område. Det foreligger gode ideskisser på hvordan dette kan løses (se reportasje i Agder). Men så var det pengene da. Det virker som noen får helt grønne øyne med tanke på 10,5 mill til ekstra bruk i kommunebudsjettet. La en ting være klart – hvis det blir salg skal pengene brukes på Feda. Ikke en eneste 10-øring til diverse prestisjeprosjektene øverst i kommunen! Forøvrig har vel kommunen kommet rimelig til dette området.

Storparten av utfyllingen ble vel utført av Alfarveg med overskuddsmasser fra Fedaheitunellen så noe stort tap blir det ikke om man avstår fra så mange millioner. Siden fyllingen ble utført ca 2005 har dette området ligge for å synke ferdig. Meg bekjent synker det fortsatt litt. Vi som er født på Feda vet at det er mye dårlig bunn i Fedasletta. Antagelig finner man blåleire og/eller kvikksand litt ned i bakken. Er dette sjekket ut slik at det er trykt å bygge store bygg her?

Jeg håper med dette innlegget å ha forklart hva reguleringsplanen fra 2012 legger opp til. Det er ikke sikkert det blir slik, men uansett vil område nede ved fjorden bli ødelagt for evig om ikke kommunens politikere med ordføreren i spissen nå lytter til fjellvett reglene:

Nr 6. Ta trygge veivalg.

Nr 9. Vend i tide. Det er ingen skam å snu.