Aksjonsleder Sigmund Kroslid takket under åpningen for at aksjonskomiteen hadde fått være med på innsamlingen. Han innrømmet at den beste samtalen var da Jan Kåre Eie i Flekkefjord Sparebank ringte og sa at banken ville bidra med 350.000 kroner. Kroslid utelukker ikke nye innsamlinger i fremtiden dersom det skulle være nødvendig.