Fra 1. Januar 2023, har alle i Dalane fått dyrere nettleie, eller kapasitetsledd, som det nå heter. I følge skrytebladet til Dalane Energi (Dalaneenergien utgave 6/ Desember 2021), skulle vi kunne spare inntil 1500 Kr. i året, med ny nettleie. Sannheten er at alle, nå får dyrere nettleie. I 2022 betalte vi, 3312,50 Kr., for året. Nå må vi betale, for skarve, 0-2 kW 290 Kr. per måned, som er 3400 Kr. for året. For meg ser det ut som at Dalane Energi har helgardert, slik at en ikke får inn mindre i nettleie. Bruker en 2-5 kW, blir prisen 350 kroner for en måned, og 4200 kroner for ett år.

Jeg prøvde de tre første dagene i januar om jeg kunne klare å bruke mindre strøm enn 2 kW, men det gikk ikke. Fordi varmepumpa brukte ca. 1 kW, varmtvannsbereder ca. 1 kW (på laveste trinn) + TV og lys. Kjøleskap og fryseboks, kobler inn ved behov. Jeg skrudde av alle varmekabler, også på badet. Og jeg brukte ikke komfyr, vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel.

Jeg syns ikke selv at jeg sløser med strømmen. Fordi jeg hadde bare brukt snaue 6200 kW i 2022. Og det syns jeg det må være lov å bruke på en enebolig, uten at man skal bli straffet med høyere nettleie!

Jeg har sjekket hva en må betale i nettleie hos de andre kraftselskapene, sør i Rogaland og Agder. Hos Lyse, får en 0-5 kW for 250 kroner, som blir 3000 kroner, for ett år. Her får en altså inntil 5 kW til en lavere pris enn en må betale hos Dalane, for skarve 2 kW.

Hos Klepp får en også 0-5 kW, til 225 kroner pr. måned, og for ett år blir det 2700 kroner.

Hos Agder eller Å Energi, som det nå heter, får en den billigste nettleien! For 0-2 kW koster det 135 Kr., som blir 1620 kroner for ett år. Og for 2-5kW koster det bare, 170 kroner, som blir 2040 kroner for et helt år!

Nå forventer jeg at Dalane Energi setter ned nettleien umiddelbart til en seriøs pris!

Jeg forventer at dere setter ned prisen med 1500 kroner, som dere sa i bladet deres. Jeg forventer også at dere slutter med å villede alle kundene i Dalane. Jeg kan ta et eksempel til fra skrytebladet deres: «Nettleien redusert for tredje år på rad: - Vi skal alltid være konkurransedyktig på pris».

Ja, dere satte ned nettleie energi, 1/3-2022 med 1,25 øre kW, Men samtidig så måtte en begynne å betale 19 kroner, for å kjøpe strøm hos dere, pr. måned. Det betyr at en ikke får billigere nettleie før en har brukt 1520 kW i en måned, eller over 18240 kW på ett år. Men for dem som ikke kjøper strøm hos dere, sparer 1,25 øre per kW, fra første kW.

Når en sammenligner prisene på nettleie hos Dalane, og de andre elverkene, så er dere langt fra å være konkurransedyktig på pris! Dere havner rett og slett på jumboplassen! Og den som havner der, er ikke, konkurransedyktig på pris!

Nå må alle politikerne i Dalane, sørge for, at også alle innbyggerne i Dalane, får en normal nettleie! Eller så må en slå seg sammen med andre elverk, slik at også vi, sør i Rogaland får en normal nettleie! For de prisene, som vi nå har fått, henger ikke, på greip!