Gå til sidens hovedinnhold

– Alle kostnader må med slik at vi ikke subsidierer tomtene her

Sirdal kommune vil bygge både fotballhall og nytt boligfelt. Formannskap og kommunestyret vedtok tirsdag enstemmig kalkyle og fremdriftsplan for opparbeiding av Knausane boligfelt.

Sirdal kommune kjøpte Knausane for 10,25 millioner kroner tidligere i år. Knausane boligfelt har etter endret regulering, der fotballhall er plassert nedenfor byggefeltet, totalt 69 tomter. I forbindelse med opparbeidelse av tomt for fotballhall mener rådmannen at adkomstveg til byggefelt og de nederste tomtene bør utarbeides samtidig.

Utbyggingen er delt inn i to byggetrinn: Byggetrinn 1 består av adkomstveg og tilrettelegging av 16 boligtomter. Byggetrinn 2: omfatter adkomstveg for 52 nye boligtomter og en eksisterende hytte.

Det er tenkt at tomt for fotballhall opparbeides samtidig, det vil si at denne tomten skal være byggeklar til 1. juli 2022. Fremdriftsplanen for trinn 1 er planlegging til september 2021, utlysning av anbud 1. oktober, oppstart 15. november, terrengarbeid frem til 30. juni 2022 og resterende arbeider ut oktober 2022.

Mange forutsetninger

For kalkyle og fremdriftsplan er det forutsatt følgende:

  • Massedeponering foregår innenfor 1,0 km avstand fra regulert område.
  • Disponering av sprengt stein foregår innenfor regulert område.
  • Fremdriftsplan forutsetter at det engasjeres et større entreprenørfirma ut fra behov for mannskap og antall maskiner.
  • Fremdriftsplan forutsetter en snøfattig vinter 2021-2022.

Kalkyle for byggetrinn 1 gjelder grovplanering av 16 boligtomter. Adkomstveg vil i stor grad ha skjæring til eksisterende terreng. For å kunne selge en og en tomt må tomtene tilrettelegges samtidig.

Tomtepris på 650.000

Beregnet sum for vann og avløp er på 5,79 millioner kroner og 19,17 millioner for boligfeltarbeider som vei, tomtearbeider, kabelarbeider, lekeplass og rigg.

Kalkyle for byggetrinn 2 er på 7,8 millioner for vann og avløp og 14,74 millioner kroner for boligfeltet.

Selvkost i Knausane boligfelt ,der vann- og avløp er holdt utenfor, blir på 44,15 millioner kroner. Når dette deles på 68 selvbyggertomter gir dette en pris pr. tomt på 649.379 kroner

Inndekning

Det er i budsjett for 2021 avsatt 3,0 millioner kroner til delfinansiering av privat utbygging av boligfelt. Forslaget til inndekning er at budsjett for delfinansiering utgår i 2021, og at det avsettes 5,8 mill. kroner i 2022 til utbygging av vann og avløp. For 2021 beregnes det planlegging og terrengarbeid for 5 mill kr. Resterende 14,2 mill kr budsjetteres i 2022.

Les også

Kommunen vil kjøpe boligområde med cirka 70 tomter av grunneier

Les også

Avløpsregningen løper løpsk

Les også

Får lån til privat boligfelt

Les også

Foreslår ny plan for Tonstad