Gå til sidens hovedinnhold

De som valgte omvisning i gruva på Knabendagen fikk være de første som fikk omvisning av Bertel Eie også i dagbruddet. Visit Knaben har inngått leieavtale med Direktoratet for mineralforvaltning om gratis leie av store deler av gruveområdet inkludert sjakttårn, heishus og stigerkontoret som besøksgruve frem til mai 2029. – Vi ønsker å gjøre et tiltak i besøksgruva hvor vi vil ta publikum ut i dagbruddet fra besøksgruva. Døren ut, og passasjen er i dårlig forfatning og utenfor ligger det gammelt materialer og stein, opplyste prosjektleder Ann Helen Erichsen for Visit Knaben til Agder i fjor. Siden da er gangen inn og ut i dagbruddet utbedret og det er gjort bergrensk og satt opp gjerder. Med et politisk vedtak fra kommunen og ja fra direktoratet er det nye tilbudet klart til årets sommersesong. Det å se ut i dagbruddet gir litt dimensjoner på hvor stort det er - selv om det som er under bakken er langt større. Det er også et sted som fungerer bra for å formidle hvordan gruvegangene går fra nord mot sør i fjellet, og det gir en kontrast mellom mørke gruver og det å komme ut i dagen.

Aller første omvisning i dagbruddet