Det var dialogmøte mellom AMV og politikere på AMV i dag. Stortingspolitikerne Gisle Saudland (Frp), Torild Brandsdal (KrF), Kari Henriksen (Ap), Ingunn Foss (H) og Kari Henriksen (Ap) var på plass. Det samme var ordfører Jan Sigbjørnsen (H), varaordfører Svein Hobbesland (Ap), Nina Danielsen (Sp) og Torbjørn Klungland (FrP). AMV etterlyste politisk innsats for en mer oppdatert opplæring i yrkesfaglig utdanning.