–Vil ha lønnsomme arbeidsplasser i hele landet

Av

Næringslivet går godt i mange distrikter, regjeringen ønsker vekst i hele landet. Et nytt utvalg skal vurdere hvilken betydning privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.