Åna-Sira skole: Kommunen forhandler fortsatt om salg

Fremdriften i salget av Åna-Sira skole har blitt forsinket både på grunn av kapasitetsproblemer og forhold knyttet til Korona-situasjonen, forklarer rådmannen i Flekkefjord.