Vil fortelle om hva som skjer i Åna-Sira

Innbyr ny ordfører og ny rådmann til dialogmøte i den lille grensebygda.