John Arvid Eik fra fagrådet for fisk er glad for å få overvåking av vassdraget i Åna-Sira.