Anbefaler at fylkeskommunen også går inn for E39 via Lølandsvann

Når fylkespolitikerne møtes til fylkesutvalg og fylkesting den 25. februar ligger det et nytt forslag til høringsinnspill om E39 på bordet.