Det europeiske legemiddelbyrået EMA har vurdert oppfriskningsvaksinering med BioNTech-Pfizer-vaksinen og konkluderte mandag 4. oktober med at man kan vurdere å gi boosterdose til personer fra 18 år når det har gått minst seks måneder etter dose to.

– Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

Influensavaksine

Kommunene har god vaksinasjonskapasitet og er bedt om å ha beredskap for å kunne tilby oppfriskningsdoser. Dersom de har utfordringer med kapasiteten når de samtidig skal vaksinere mot sesonginfluensa i de neste ukene, skal de prioritere etter denne rekkefølgen:

Første dose til uvaksinerteAndre dose til dem som kun er vaksinert med én doseTredje dose til immunsupprimerteSesonginfluensavaksineOppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

– Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. Det er viktig å ta influensavaksine fordi vi forventer kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa, påpeker Høie.

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.

Svært god beskyttelse

Vaksinene som benyttes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet gir svært god beskyttelse mot alvorlig koronavirusinfeksjon, og 85 prosent av alle over 18 år er fullvaksinerte. Vaksinasjon pågår fremdeles i gruppen 12 år og eldre. Personer med alvorlig svekket immunforsvar, har allerede fått tilbud om dose tre.

Tilgangen på vaksiner er god. Vaksinasjon med oppfriskningsdoser av koronavaksine vil skje fra månedsskiftet oktober-november, etter at influensavaksineringen er ferdig. Det vil være forskjeller mellom kommunene når de ulike gruppene er ferdigvaksinert.

– Tidspunktet for når en kommune kan gå over til å vaksinere neste delgruppe av eldre styres av fremdriften i vaksineringen i den enkelte kommune, og ikke av nasjonale beslutninger, påpeker Høie.

Flere land har begynt å tilby oppfriskningsdoser. 3,2 millioner israelere er vaksinert med boosterdose. Danmark tilbyr tredje dose til sykehjemsbeboere, og de vurderer også å tilby det til eldre og risikogruppene. Sverige anbefaler oppfriskningsdose til personer over 80 år og sykehjemsbeboere.

31 millioner doser til andre land

Norge har vært pådriver internasjonalt for å få opp vaksineproduksjonen og distribusjonen til andre land gjennom ACT A (Access to Covid-19 Tools Accelerator) og Covax-samarbeidet. Norge har også vært aktiv i arbeidet for viderefordeling av vaksinedoser fra det europeiske innkjøpssamarbeidet, og har etablert et juridisk sekretariat som bistår EUs medlemsland og Europakommisjonen med å utarbeide avtaler for viderefordeling av vaksiner.

– Takket være norsk juridisk bistand har vi nettopp fått på plass en ny avtale med vaksineprodusenten Janssen og stiftelsen Gavi. Avtalen gjør at Norge kan sende 3 millioner doser Janssen-vaksine gjennom Covax-samarbeidet i løpet av de neste månedene, sier Høie.

Samlet tilsvarer Norges bidrag 31 millioner vaksinedoser til andre land.

– Det er mulig å gjøre to ting samtidig. Vi kan beskytte vår egen befolkning og samtidig bidra til at alle i andre land får vaksiner. Vi har nok vaksiner på lager i Norge som kan brukes til oppfrisknings-vaksinasjon av eldre. Fremover har vi som mål at vi ikke skal motta flere doser enn vi trenger til enhver tid, understreker helse- og omsorgsministeren.

Å takke ja til en oppfriskningsdose vil ikke ha noen konsekvenser for innehavere av koronasertifikat. Tredje dose til immunsupprimerte og boosterdose vises foreløpig som 3/2 (dose nr. 3 av 2) i koronasertifikatet.

Ekstra dose til Janssen-vaksinerte

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose med mRNA-vaksine til dem som har fått én dose Janssen-vaksine. Janssen-vaksinen er en én-dosevaksine.

– Fullvaksinasjon med Janssen med én dose ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom sammenliknet med to doser med mRNA-vaksine. FHI anbefaler derfor en dose mRNA-vaksine for å øke beskyttelsen. De som ønsker å ta en ekstra dose med mRNA-vaksine kan ta kontakt med vaksinasjonstilbudet i kommunen de oppholder seg i, sier Høie.

Det er i overkant av 4 000 personer i Norge som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.

Dette betyr begrepene

Tredje dose

Ekstra vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser.

Oppfriskningsdose

Kan gis til personer som forventes å ha god effekt av to doser. De får en ekstra dose for å beholde den gode effekten.

Boosterdose

Det samme som oppfriskningsdose.

Kilde: regjeringen.no