Ryddet opp skrot og søppel

Flere stod på for å rydde opp på Øyna.