Politiet i Agder stoppet natt til fredag en bilfører på E39 i Lyngdal kommune.

Føreren hadde ikke gyldig førerkort.

– Føreren mistenkes for kjøring i påvirket tilstand, opplyser politiet.

Bilføreren måtte være med og ta blodprøver for å fastslå dette.

Politiet oppretter sak på forholdet.

Straff for promillekjøring

Blir du dømt for kjøring i påvirket tilstand gir vegtrafikkloven retningslinjer for hvilken straff retten skal idømme og tapsforskriften anvisning på hvor lenge du må være uten førerkort. Hva er straffen dersom man er tatt i en rutinekontroll?

Som et utgangspunkt kan man si at du får bot hvis promillen er mellom 0,2 - 0,5 promille, betinget fengsel hvis promillen er mellom 0,5 og 1,2 og ubetinget fengsel dersom promillen er over 1,2. I tillegg får du en bot som tilsvarer 1,5 ganger din brutto lønn og du mister førreretten i 1 til 2 år.

Hva slags fengselsstraff du får er i stor grad avhengig av hvor påvirket du var under kjøringen. Et annet viktig moment er hvorvidt det forelå formildende eller skjerpende omstendigheter rundt kjøringen. Også dine personlige forhold kan komme inn og påvirke domsresultatet i positiv eller negativ retning.

Selv om det ikke er straff mister man førerretten for en periode dersom man blir dømt for kjøring i påvirket tilstand. Hvor lang inndragningstiden blir avhenger av hvor høy promille man hadde under kjøringen. Les mer om dette på våre sider om "Førerkort".

Til tross for at bestemmelsene om straffutmåling i promillesaker (vegtrafikkloven § 31) er ganske klare og detaljerte oppstår det hele tiden tvilsspørsmål og vanskelige problemstillinger. Det finnes derfor en rikholdig rettspraksis på området, og foretar man dypdykk finner man ofte dommer som fraviker hovedreglene. Disse dommene blir sjelden fremlagt av politiet men er gull verdt for den som skal dømmes.

Kilde: promilleadvokaten