Gå til sidens hovedinnhold

Ansatte i politiet får full erstatning

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) er glad for endring i politiloven som gir politiansatte rett til full erstatning som skyldes pålagt operativ trening.

Regjeringen vil gi ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening.

Det sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor lagt frem et lovforslag som sikrer dette.

Politiets Fellesforbund har arbeidet med å få gjennom en lovendring siden høsten 2018.

Har vært etterlyst

– Det har vært viktig for oss å ta tak i utfordringene enkelte i politiet opplever med å få yrkesskadedekning for skader som skyldes operativ trening. Etaten og organisasjonene har lenge etterlyst en mer forutsigbar dekning gjennom en erstatningsordning som er bedre tilpasset, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Den foreslåtte særordningen i politiloven skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

– Politiets personell er utsatt for risiko under trening i politioperative disipliner, og dagens regelverk skaper usikkerhet. Det kan påvirke innsatsen på trening som er nødvendig for å sette politiet i stand til å håndtere risikofylte redningsoppdrag og maktutøvelse i form av for eksempel pågripelse, sier justisministeren.

Flere former for trening

Stortingsrepresentant Ingunn Foss sier til Agder at erstatningsordningen vil dekke skader som skyldes pålagt, organisert trening og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell.

Den vil også dekke skader som skyldes pålagt organisert trening, kursing eller øvelse på operative politioppgaver som omfatter elementer av maktbruk eller redningstjeneste, eller opptaksprøver for innsatspersonell.

Flere år

– Dette er en sak som har pågått over flere år, og jeg er fornøyd med at ansatte i politiet nå sikres denne rettigheten. Det skulle bare mangle. Jeg vil tro at lokalt ansatte i politiet er godt fornøyde med denne helt nødvendige lovendringen, sier Foss.

Ordningen vil administreres av Statens pensjonskasse, og ha nær sammenheng med den vanlige behandlingen av samme skade etter yrkesskadeforsikringsloven. Erstatningen skal også utmåles som om skaden var en yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven.

Til Politiforum sier Foss, medlem av justiskomiteen:

– Politiets Fellesforbund ba om et møte med regjeringspartiene for to år siden, og hadde med personer som var utsatt for skader, men som ikke fikk yrkesskadeerstatning. Det jeg reagerte mest på er at offentlige tjenestepersoner, som skal holde folk trygge, og som skal gå inn i skarpe oppdrag, noen ganger med sin egen helse som innsats, ikke kan være sikre på at de er dekket av yrkesskadeforsikringen hvis de blir skadet. Forutsetningen for at de kan løse disse oppdragene er at de har øvd på dette, sier Foss.

Fornøyd politileder

Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning, er glad de er blitt hørt i saken, skriver Politiforum.

– Vi er hørt. Det betyr at våre medlemmer kan gå inn i, og rigge seg for oppdrag med en større trygget. De må ikke selv ta den personlige kostnaden når de skal øve på krevende oppdrag. Nå kan våre medlemmer trene realistisk med trygghet i at staten som arbeidsgiver stiller opp dersom de blir skadet, som følge av yrkesutøvelsenl. Det er utrolig viktig og bra at vi er hørt politisk. Vi opplever også at vi har fått tverrpolitisk støtte. Stortingspolitikerne ble overrasket da de hørte hvor svak yrkesskadedekning vi hadde, sier Verdal til Politiforum.

For å vise et eksempel om hva dette konkret handler om, linker vi til en sak som Politiforum skrev i 2019:

Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden