Støre-regjeringen har satt seg klare mål: laveste ledighet i Europa, storstilt satsing på nye grønne næringer og en styrket offentlig velferd, forskjellene mellom folk skal ned. Vi har startet arbeidet selv om landet er rammet av flere kriser samtidig. Krig i Europa, økte levekostnader og en pandemi som ikke er over. Hver for seg store utfordringer for landets økonomi, summen av dem krever at vi må prioritere å trygg økonomisk styring og unngå for høye renter. De vil kunne knekke økonomien til mange helt vanlige familier.

I 2021 meldte 1 av 4 at de hadde ikke økonomi til å takle en uforutsett utgift på 18.000, og 115.000 barn vokste opp i fattige familier. Antall unge uføre har økt kraftig, Agder har flere enn resten av landet og forskjellen mellom folk er blitt større.

Folk trenger et sikkerhetsnett som kan bære, også i krisetider. Øke matutgifter, strøm, bensin og huslån gjør mange bekymret.

Da skulle vi hatt et Nav der ansatte har tid, ressurser og en struktur som ivaretar folk i krise. Det har vi ikke.

Derfor starta regjeringa straks på arbeidet med å forbedre NAV. Bevilgningene til drift økes og det er på plass en ungdomsgaranti for å få unge gjennom videregående og ut i jobb. Det vil hjelpe unge uføre i Agder. Ansatte skal ha trygghet for at de kan styre arbeidsdagen sin bedre og det skal være tid til bedre samarbeid med f.eks. skole og helse. Vi fjernet de flate kuttene, Solberg-regjeringens varemerke. Totalt beløp det seg til rundt en halv milliard i Nav. Årlige kutt fra 2015 var på fra 0.5 til 1 % i offentlig sektor. Totalt flere titalls milliarder kroner i kutt.

Advarslene om konsekvensen for tjenestene for eksempel ved Nav, politi, fengsler, psykisk helse og sykehus var store. Nedskjæringer er nemlig ikke ensbetydende med omstilling. Flate kutt betyr dårligere tjenester og færre ansatte til å hjelpe de mange.

Vi mener det er feil politikk. Vi trenger Nav ansatte med tid, ressurser og en struktur som ivaretar folka som trenger hjelp bedre. Nav må styrkes og forbedres.

Høyre synes ikke lenger noe om å bruke orda «etter åtte år». De vil se framover sier de nå. Vel, etter åtte år, bruker de de samme løsningene som de valgte i de åtte åra de regjerte: flate kutt på 1% i år, i NAV, sykehus, utdanningsinstitusjoner, fengsler osv. i 2023 budsjettet deres. Hvilke konsekvenser ville det fått for f.eks NAV Lister?

Jo, da. Det er forskjeller i politikken.