Problemet er ikke at lærerne i skolen er for dårlig. Problemet er at de ikke er mange nok, og at de ikke har tid nok til å gjøre jobben. Tiden er overmoden for å rydde opp etter åtte år med Høyre i skolepolitikken. Og opprydningen er godt i gang, med kunnskapsminister Tonje Brenna i bresjen:

- Vi gjennomgår nå prøver og krav til rapportering og dokumentasjon, slik at lærerne skal få mer tid til elevene og bruke mindre tid på byråkrati.

- Vi sørger for at flere lærere kan ta etter- og videreutdanning i flere av skolens fag.

- Vi dobler antall plasser på praktiske og estetiske fag fordi det er viktige for elevenes læring og mestring.

- Vi starter arbeidet med en ungdomsskolereform for å gjøre skolen mer praktisk.

- Og ikke minst: Vi stanser vi Høyres politikk for å «avskilte» erfarne lærere - som er et viktig steg for unngå alvorlig lærermangel.

Høyres Margret Hagerup er nå høyt på banen og sier mange foreldre er bekymra for at lærerne ikke har fordypning i fagene sine. Men under Høyre har det blitt rekordmange ukvalifiserte som underviser i norske klasserom.

Det har de uavhengige faktasjekkerne i Faktisk.no gått gjennom: I fjor konkluderte de med at det var klart flere ukvalifiserte lærere under Erna Solberg enn sist Arbeiderpartiet var i regjering, både når man ser på antall og når man ser på andel ukvalifiserte som underviser i klasserommene. Selv om det heldigvis har blitt flere lærere i skolen totalt sett, har det også blitt flere ukvalifiserte. Den utviklingen går i feil retning. Det er et problem for elevene.

Problemet er ikke at lærerne som er i skolen er for dårlig, som Høyre ser ut til å mene. Problemet er at de ikke er mange nok. Og problemet er at de ikke har nok tid til å gjøre jobben.

Det hjelper heller ikke på foreldrenes bekymring å la bakdøra i klasserommet stå åpen for vikarer uten lærerutdanning. Tvert imot må vi beholde de dyktige, erfarne lærerne. Vi ønsker ikke å tvinge erfarne lærere ut av klasserommet og tilbake på skolebenken for å at de skal kunne fortsette å gjøre i jobben sin.

Det står heller ikke veien for faglig påfyll og fordypning. Derfor sørger Støre-regjeringen at flere lærere skal få ta etter- og videreutdanning for å oppdatere seg faglig, og vi bruker 1,7 milliarder på dette bare i 2022.

For Arbeiderpartier det viktigste at læreren har tid til å være i klasserommet og til å se eleven og skape læring, utfoldelse og motivasjon. Vi mener at erfaring er verdifullt – også når det gjelder lærere. Og vi vil ha en skole med mindre pålagt byråkrati, og mer praktisk og aktiv læring.