Gå til sidens hovedinnhold

Ap vil sikre AFP: – Nå er det vanlige arbeidsfolk sin tur

AFP-ordningen skal gjennomgå en reform, til best for vanlige arbeidsfolk, slår Terje André Kvinlaug i Kvinesdal Ap fast.

LO og NHO har blitt enige om en felles utredning om en reformert AFP-ordning. Ap-leder Jonas Gahr Støre lover at en rødgrønn regjering vil ta regningen.

– I dag har vi en regjering som sier de ikke vil bidra med en pøkk mer. Regjeringspartiet Venstre ville fjerne statens bidrag helt. Det bidrar til stor usikkerhet. Det vil vi ikke være med på, sier Støre til VG.

Ny ordning

LO vil forsøke å forhandle fram en ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Statens bidrag er i dag på en tredel av utbetalingene til den enkelte AFP'er. Venstre vil stanse de statlige overføringene, blant annet fordi AFP går til ansatte som er fagorganisert.

En reformert AFP-ordning er beregnet å koste om lag 20 milliarder kroner mellom 2023 til 2080. Den vil gjelde for årskull født i 1961 og senere, mens de som er født før, blir værende i dagens ordning.

Dagens ordning omfatter cirka 22 prosent av alderspensjonistene i privat sektor, mens 66 prosent vil i fremtiden kunne være omfattet av den nye ordningen.

– Vanlige arbeidsfolk

– Nå er det vanlige arbeidsfolk sin tur, mener Terje André Kvinlaug i Kvinesdal Arbeiderparti. Han og lokalpartiet har siden i fjor kjempet for å få bedre pensjonsvilkår for skift og turnusarbeidere, som for eksempel på Eramet i Kvinesdal, der Kvinlaug har litt yrkeserfaring fra.

– AFP er et viktig fundament i samfunnet vårt, og den tar vare på sliterne i samfunnet vårt som har holdt hjulene i gang. AFP ble laget for å ta vare på sliterne, i de videre forhandlingene må vi ikke glemme de vanlige arbeidsfolka i skift og turnus som har stått på for å bygge landet, sier Kvinlaug til Agder.

Tok opp saken

Kvinlaug sier at saken har blitt sendt til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og han har presentert saken og argumentert for nestleder Bjørnar Skjæran om hvor viktig det er at en ikke glemmer sliterne, som har bidratt til verdiskapningen i landet, som han sier.

– Mange på bekostning av helsen. Jeg er glad partiledelsen lytter, og vet de jobber knallhardt med god pensjon for sliterne i forbindelse med programmet vårt og i kampen for AFP.

Kvinlaug sier at han er skremt over at regjeringspartiet Venstre vil stanse de statlige overføringene

– Venstre vil stanse de statlige overføringene fordi AFP får til ansatte som er fagorganisert. Jeg kommer til å stå på barrikadene, for jeg frykter at langt flere av partiene på høyresiden ikke vil garantere en AFP som kommer til gode for sliterne.

– En selvfølge

Å finansiere AFP burde være en selvfølge, og det har store samfunnsmessige gevinster at vanlige folk ikke sliter seg ut i arbeid, understreker Kvinlaug.

– Nå er det vanlige folk sin tur, men vi må ikke glemme skift- og turnusarbeiderne som står på natt og dag. Jeg brenner for at de skal få en verdig pensjon, og at de med AFP kan gå av i en alder av 62 år. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet vil være med på å ta regningen. Vi kan ikke la pensjonsårene til sliterne bli preget av sykdom, det må være en god og verdig pensjonstilværelse.