Kari Henriksen og Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet sier i et svar på mitt leserinnlegg at Arbeiderpartiet ikke vil skrote vedtatte veiprosjekt eller legge ned Nye Veier. Det var betryggende og godt å høre, og jeg vet at de har sagt det samme tidligere. Det burde borge for et solid flertall på Stortinget for å fortsette den satsingen på stamveinettet som dagens regjering har drevet frem. Problemet er bare at en eventuell Arbeiderpartiregjering høyst sannsynlig vil være avhengig av støtte fra SV.

Arne Nævra sitter i dag i Transport- og kommunikasjonskomiteen for SV, og uttalte i et oppslag i Fædrelandsvennen at SV vil at staten skal kjøpe seg ut av alle store veikontrakter der arbeidet ikke er påbegynt: E39 fra Kristiansand og vestover kan de ikke gjøre noe med, for her er arbeidet i terrenget kommet for langt. Men ellers levner Nævra ingen tvil: tommelen ned for slike prosjekt, og bort med Nye Veier. Og hvordan tror du MDG vil stille seg i en slik diskusjon? Alt tyder på at Støre må strekke seg langt for eventuelt å få disse partienes støtte. Vi kan derfor vente oss en helt annen samferdselspolitikk med slike premisser.

Dagens regjering har ført en offensiv veipolitikk der firefelts veier er bygd ut systematisk, slik at vi snart har en sammenhengende moderne og fremtidsrettet stamvei fra Oslo til Mandal, og forhåpentligvis videre til Stavanger. Dette har enormt stor betydning for deg som velger, som enkeltmenneske: en ting er kjøretid og kjøreglede, en annen ting er sikkerheten en slik vei gir, uten frontkollisjoner. Firefelts med midtdeler redder liv: vi er nede på tallet for dødsulykker fra 1950-tallet. Målet er null drepte og skadede: ingen familier skal oppleve at noen av deres kjære blir lemlestet for livet i stygge møteulykker. Ved et regjeringsskifte kan vi komme i den situasjon at veisatsingen reverseres, og at også sørlendingene via bompenger skal være med og finansiere jernbane til Nord-Norge, der det bor få folk, og samfunnsnytten går i minus.

Det er hyggelig at Arbeiderpartiet har gode ambisjoner for vei, men det hjelper lite når de må slippe folk uten sertifikat til ved rattet. Solbergregjeringen har gitt samferdsel et skikkelig løft, så ikke forstyrr. Eller, som tyskeren ville sagt det: Störe gar nicht!