Titania viste seg fra beste side med meget godt logistikkopplegg for å frakte folk til anlegget og til dagbruddet. God informasjon ble gitt. Mange vet at det er en gruvedrift av dimensjoner i Sokndal, men få vet hva det dreiser seg om. Titania tar ut ilmenitt-noritt fra en av Norges største dagbrudd. Utstillinger av de store gruvemaskiner imponerte, dessuten var det info om geologi og oppredning. I tillegg var det utstillinger fra diverse leverandører og aktiviteter for store og små.

Ni millioner tonn masse utvinnes hvert år. I dagbruddet kunne publikum se hvordan fjell ble sprengt etasje for etasje for å knuses. Det bores 17 meter dype hull som fylles med ett tonn sprengstoff. På Titania er det sprengning 1 – 3 ganger i uka. Dagbruddet er trev kilometer langt og går fra ca 300 meter over havet til 5 meter over havet i nederste etasje.

I disse tider ble det spørsmål om drivstoff. Hver dumper bruker 125 liter i timen. Eksport av ilmenitt går vesentlig til Tyskland, Japan og Kina. DE store truckene tar 40 tonn i ett las. Til sammen veier da truck og steinmasse 190 tonn.

Åpen Dag var lagt opp så barn kunne kose seg med å sjekke bore-kroner, se på mini-dumpere som kjørte selv, sjekke størrelser på gigantmaskinene som var utstilt. Kanskje ble dagen en spire av interesse for fremtidige gruvearbeider på Titania?

Det var i alle fall en dag Titania kan se tilbake på med glede.