Rektor Ingjerd Sindland på Søyland skole forteller om årets skolestart og kommenterer forslaget om at skolen igjen er foreslått nedlagt.