Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet støtter bondeopprøret

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en verden med usikkerhet som følge av pandemi, Brexit og global uro, opplever bøndene at lave inntekter truet norsk landbruk. Arbeiderpartiet er skuffet over at det ikke har vært mulig å komme frem til en avtale, og mener at bruddet gjenspeiler manglende forståelse fra regjeringen for landbrukets situasjon.

Sentraliseringspolitikken som har vært ført under denne regjeringen har vært feilslått. For å sikre et bærekraftig landbruk må det ikke legges opp til store gjeldsopptak, urealistisk høye kvotetak og videre sentralisering som gjør problemene enda større. Det er bruk av lokale ressurser og landbruk over hele landet som må vektlegges, ikke stadig større gjeldsopptak som ikke lar seg forsvare over tid.

Regjeringens sitt tilbud til bøndene kom tirsdag, og har skapt sterke reaksjoner. Mens kravet til bøndene var på 2,1 milliarder kroner, lyder ilbudet fra regjeringen på bare 962 millioner. Aps mål er landbruk i hele landet der jordbruket samfunnsansvar med å produsere nok, naturlig og trygg mat som gir folk arbeid.

Dette er et hån fra Høyreregjeringen. Det er politikernes oppgave å sørge for rekruttering til landbruket. Med slike skambud viser regjeringen at de ikke satser på norsk matproduksjon i fremtiden.

Arven etter Sylvi Listhaug, og spesielt jordbruksoppgjøret i 2014, har ført til en strukturendring i landbruket: Da ble det åpnet for en kraftig økning i tilskuddene til de største bruka, på bekostning av de små og middels store. Dette innebærer at noen bønder må slutte for at andre skal kunne vokse. Sånn vil ikke Arbeiderpartiet ha det.

Vi må ha landbruk i hele landet. Også lokalt i Agder En raskt økende befolkning gjør at verden har behov for mer sunn, trygg og bærekraftig mat. Derfor er det viktig at det er forutsigbare og konkurransedyktigheten vilkår som sørger for trygg mat med kvalitet.

Dagens sterke maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen rammer norske forbrukere og primærprodusentene. Det må sikres en bedre maktbalanse i verdikjeden for mat.

Vi må fortsette utviklingen med å gjøre norsk matproduksjon mer mangfoldig, og ta vare på de gode tradisjonene vi har i landbruket. Og ta hensyn at de små gårdsbrukene som er typisk for landbruket vårt i Agder. Stadig større gårdsbruk fører til at mange bønder i Agder ikke vil klare å drive. Det er kvalitet i maten vi produserer i Agder, og det blir stadig oftere brukt i restaurant og kokkeverdenen. For at vi skal kunne produsere mat må bøndene ha en inntekt de kan leve av. Derfor vil vi tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrker. Alle skal ha ei lønn de kan leve av. Også bøndene.