Utvalg skal se på fremtidens arbeidsliv

Av

Regjeringen har nedsatt et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.