Har varslet Arbeidstilsynet om flere store, lokale bedrifter

Fellesforbundet er på rundtur i regionen for å sjekke at lokale bedrifter ikke bryter de nye reglene om innleid arbeidskraft. De har funnet flere forhold som må rapporteres videre til Arbeidstilsynet.