Gode resultater fra turnus-forsøk

Av

Større fleksibilitet og bruk av langvakter har gitt bedre muligheter til å kombinere jobb og familie og har bedret arbeidsmiljøet, viser forsøk i staten.